Current & Potential Ability

Current Ability (CA) i Potential Ability (PA) dva su najvažnija podatka kada se određuje trenutna kvaliteta igrača te njegov krajnji doseg po pitanju razvoja.

  1. Kako se određuje kvaliteta igrača?
  2. Current Ability
  3. Potential Ability
  4. Kako su CA i PA prikazani u igri?
  5. CA/PA vs Zvjezdice

Kako se određuje kvaliteta igrača?

Kako bi odredili kvalitetu pojedinog igrača, Football Manager koristi dva broja kojima je izražena trenutna kvaliteta (CA) te potencijal (PA) koji se odnosi na krajnji doseg igrača po pitanju razvoja. Oba broja se izražavaju u rangu od 0 do 200. Naprimjer, Lionel Messi ima PA od 194 što znači da bi neki igrač s PA 195 ili više mogao biti i bolji nego Messi.

Current Ability

Current Ability (CA) određuje razinu kvalitete igrača u tom trenutku. U trenutku kada, npr. gledate njegov profil u igri. Na samom početku igre CA je u većini slučajeva određen od strane researchera zaposlenih od strane Sports Interactivea.

Isto tako, postoji puno igrača, uglavnom onih manje poznati ili gotovo nepoznatih u nižim ligama, koji nemaju unaprijed određen CA. To znači da će CA biti nasumično određen pri kreiranju svakog novog “savea”.

Current Ability je promjenjiva vrijednost. Ona s vremenom može rasti ili padati, a sve to ovisi o više faktora – starost igrača, kvaliteta treninga, količina odigranih utakmica (minuta)…

Potential Ability

Potential Ability (PA) određuje maksimalnu moguću razinu kvalitete koju pojedini igrač može postići. Taj broj je stalan i ne može se mijenjati tijekom igre.

Važno je napomenuti da PA određuje razinu kvalitete koju igrač MOŽE POSTIĆI. To ne znači da će igrač sigurno doseći tu razinu.

Da bi određeni igrač dosegnuo svoj maksimalni potencijal, moraju se ispuniti određeni uvjeti. Ti uvjeti su slični onima od kojih ovisi hoće li CA igrača rasti ili padati: godine, osobnost igrača, mentalni atributi, skriveni atributi, kvaliteta treninga, količina odigranih utakmica (minuta)…

Negativan Potential Ability

U prethodnom odlomku smo naučili da se PA stalan i da se ne može mijenjati tijekom igre, ali to ne znači da se ne može mijenjati prije igre. Barem kod nekih igrača.

U posljednjih nekoliko godina u igru je dodan Negativni Potential Ability (primjer: -8, -75, -7, -65, -45 i sl.). Takva vrsta Potential Abilityja se uglavnom koristi kod igrača mlađih od 21 godine te onih koji igraju u slabijim ligama te ih nije lako za procijeniti po pitanju potencijala.

Negativan PA znači da će se igraču nasumično dodijeliti apsolutni PA kod kreiranja igre. Kao primjer, možemo navesti što se događa kada igrač ima PA u iznosu -8. Kod takvih igrača, prilikom kreiranja novog “savea”, igra će nasumično igraču dodijeliti PA u rangu od 130 do 160. Prilikom svakog kreiranja igre biti će dodijeljen drugačiji PA.

Svi rangovi Negativnog Potentital Abilityja:

-10 = 170-200
-95 = 160-190
-9 = 150-180
-85 = 140-170
-8 = 130-160
-75 = 120-150
-7 = 110-140
-65 = 100-130
-6 = 90-120
-55 = 80-110
-5 = 70-100
-45 = 60-90
-4 = 50-80
-35 = 40-70
-3 = 30-60
-25 = 20-50
-2 = 10-40
-15 = 0-30
-1 = 0-20

Kako su Current & Potential Ability prikazani u igri?

Unutar same igre nije moguće vidjeti igračev Current Ability i Potential Ability. Mislim da ćemo se svi složiti da bi prikaz tih podataka igru napravio manje zanimljivom.

Current & Potential Ability vs Zvjezdice

Označavanje trenutne i potencijalne kvalitete igrača može se iskazati i pomoću (max 5) zvjezdica. Za mnoge je ovaj dio zbunjujuć jer miješaju značenje zvjezdica i CA/PA. Pa, koja je razlika? 

Glavna razlika između CA/PA (označava se brojevima od 0 do 200) i zvjezdica (označava se brojem zvjezdica, min. 0,5; max 5) je kontekst.

Procjena kvalitete i potencijala izračena u CA i PA odnosi se na cijelu igru, tj. označava odnos snaga svih igrača unutar cijele igre. Npr. igrač kojemu je CA = 200 je najbolji igrač u cijeloj igri. Igrač kojemu je CA = 0 je najgori igrač u igri.S druge strane, ocjenjivanje igrača pomoću zvjezdica označava odnos stana unutar kluba. Igrač koji je ocijenjen s 5 zvjezdica je najbolji igrač unutar kluba. Shodno tome, pretpostavljate, igrač(i) koji je ocijenjen s pola zvjezdice je – najgori. Ovdje treba napomenuti da se može dogoditi da nitko unutar kluba nije označen s 5*. To znači da se niti jedan igrač ne ističe već da postoji više igrača za koje se može reći da su među najboljima u klubu. Nadalje, “zvjezdice” igračima dodjeljuje vaš stručni stožer (asistent i treneri; ili skauti u slučaju da skautirate igrače drugih ekipa). Stoga treba imati na umu da na točnost tih procjena utječe i kvaliteta vašeg stručnog stožera. Ostali parametri koji utječu na procjenu pomoću zvjezdica su snaga vaše ekipe, reputacija lige u kojoj se vaš klub nalazi te forma samog igrača.

Primjer označavanja za usporedbu Current & Potential Ability vs Zvjezdice

U vašem timu se nalazi Lionel Messi, najbolji igrač na svijetu te najbolje ocijenjeni igrač u igri gledajući Current Ability (njegov CA je 194). U zvjezdicama, njegova ocjena će biti 5*.

Isto tako, svaki drugi igrač u ekipi će imati manju ocjenu izraženu u zvjezdicama, najviše 4,5*, a mnogi i manje. Znači li to da su oni loši igrači? Nikako!

Ako u istu ekipu dovedete igrača čiji CA iznosi 150, njemu će biti dodijeljene 3 ili 3,5 zvjezdice. Na prvu, to izgleda kao prosječan igrač, ali u bazi postoji samo 269 igrača čiji CA iznosi 150 ili više. Uzmemo li u obzir da baza sadrži preko 250 000 igrača, to bi značilo da se igrači čiji je CA = 150 nalaze među 0,1% najboljih igrača u cjelokupnoj bazi.

Crne zvjezdice

Da bi dodatno zakomplicirali razumijevanje sustav procjene kvalitete i potencijala igrača, Sports Interactive je od FM16 uveo i tzv. crne zvjezdice. 

Crne zvjezdice su češća pojava kod procjene potencijala igrača te se uglavnom javljaju kod mlađih igrača, a znače da postoji određena nesigurnost oko njegovog potencijala. Često ćete vidjeti da igrač ima četiri žute zvjezdice, a da je ona peta crne boje. To znači da je procjena da se igrač u budućnosti može razviti do igrača od 4* te biti jedan od najboljih igrača kluba, ali da postoji mogućnost i da bude najbolji igrač kluba, tj. igrač od 5*.

Važno je napomenuti da su crne zvjezdice moguće i kod procjene trenutnog stanja igrača. No, to se javlja samo u situacijama kad pri kreiranju igre uključite opciju “Attribute Masking” te skautirate igrača iz drugog kluba. Što više skautirate igrača, skaut će se bolje upoznati s mogućnostima igrača te uspjeti dati valjaniju ocjenu. Na kraju, kada se skaut do kraja upozna s mogućnostima igrača, crne zvjezdice će nestati.