pavon_cristian
Kreativna radionica

Player Scout: Cristian Pavon

Cristian Pavon jedan je od najvećih talenata već nekoliko FM serijala zaredom. Za Bocu Juniors već godinama igra vrlo dobro te se očekuje da će