1. korak: kada upalite FM, u glavnom izborniku birajte “Join online game”
  2. korak: nakon toga vam se otvara popis servera kao na slici ispod. Sa tog popisa odaberite server koji nosi naziv vašeg protivnika, te unesite šifru koju vam je on rekao kada je napravio server. Za lakše pronalaženje servera koristite tražilicu kod “Server name”

3. korak: kada ste pronašli server i upisali šifru, otvara vam se game status kao na slici ispod, na kojem možete vidjeti sebe i svog protivnika

4. korak: kada vam se game status otvorio, u gornjem desnom kutu kliknete “add new manager”. daljnja procedura je ista kao i u offline igri. prvo napravite svoj lik, a zatim sa popisa klubova odaberite svoj klub (klub će imati ime kao što je vaš nick na discordu)

5. korak: nakon što ste odabrali klub, otvara vam se inbox. tada pričekajte da vam protivnik pošalje zahtjev za prijateljsku utakmicu, koju ćemo mi bodovati za online ligu

OVAJ POSTUPAK ĆETE PONOVITI SVAKI PUT KADA STE GOST U UTAKMICI