fm16-slika

Na dosadašnjim verzijama Football Managera postojala je opcije da se u postavkama igre promjeni lokacija Sports Interactive foldera, tj. foldera gdje spremamo svu grafiku, skinove, taktike koje skinemo s interneta, ali to je ujedno i folder gdje se spremaju igre koje kreiramo u Football Manageru.

Na Football Manager 2016 ta je opcije iz postavki uklonjena te je igra taj folder po deafultu kreirala u My Documents/Sports Interactive/Football Manager 2016. Ipak, opcija promjene lokacije tog foldera nije u potpunosti uklonjena već se može podesiti putem Steama.

Ovdje su upute kako to napraviti:

  • Kreirajte folder u gdje želite da se nalaze spomenute stvari (grafika, taktike, spremljene igre)
  • Uđite u Steam aplikaciju, pod Library
  • Klik desnom tipkom miša na naziv igre
  • Zatim kliknite na posljednju stavku gdje piše “Properties”
  • Zatim morate kliknuti na “Set Launch Options…”
  • Otvorit će Vam se malo prozorčić gdje morate upisati sljedeće -> –user_data_location=”lokacija
  • Umjesto riječi “lokacija” upišite lokaciju foldera kojeg ste kreirali

To kod mene izgleda ovako:
lokacija